ACCLIM publications

The results are presented in seminars, and reports as well as internationally peer reviewed publications are prepaired

2011

2010

2009

2008

2007

2006

Publications related with the theme for research

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

  • Carter, T.R., Jylhä, K., Perrels, A., Fronzek, S. and Kankaanpää, S. 2005. FINADAPT scenarios for the 21st century - Alternative futures for considering adaptation to climate change in Finland. Finadapt Working Paper 2, Finnish Environment Institute. Mimeographs 332, Helsinki, 42 p.

  • Jylhä, K., Ruosteenoja, K. ja H. Tuomenvirta, 2005: Ilmastonmuutosskenaarioita Suomelle. Seminaarijulkaisussa Riikonen, J. ja E. Vapaavuori (toim): Ilmasto muuttuu - mukautuvatko metsät, Metsäntutkimuslaitoksen tiedonantoja, 944, 21-29.

  • Moberg, A., H. Tuomenvirta and P.Ø. Nordli, 2005: Recent climatic trends. In: Seppälä, M. (ed.): The Oxford Regional Environments Series, The Physical Geography of Fennoscandia. Oxford University Press, 113- 133.

  • Ruosteenoja, K., Jylhä, K. and Tuomenvirta, H. 2005. Climate scenarios for FINADAPT studies of climate change adaptation. FINADAPT Working Paper 15, Finnish Environment Institute Mimeographs 345, Helsinki, 38 pp.

  • Venäläinen, A., Tuomenvirta, H., Pirinen, P., Drebs, A., 2005. A basic Finnish climate data set 1961-2000-description and illustrations. Finnish Meteorological Institute, Reports 2005:5

2004