Climate change adaptation: regional aspects and policy instruments (SUOMI)

SUOMI is a project of the Finnish Climate Panel. The project is coordinated by the Finnish Meteorological Institute. It produces synthesized information for the preparation of the National Adaptation Plan and the Climate Change Act. It focuses especially on regionally accurate risk assessments in current and future climates as well as on the instruments and the costs and benefits of climate change adaptation.

Storm damage in a forset, road flooding, dry soil, symbols for law - mallet and scales of justice
Photos: Matti Kämäräinen, Jukka Salmi / Plugi, Antonin Halas / Studio Halas, Adobe Stock

Publications

Gregow, H., Mäkelä, A., Tuomenvirta, H., Juhola, S., Käyhkö, J., Perrels, A., Kuntsi-Reunanen, E., Mettiäinen, I., Näkkäläjärvi, K., Sorvali, J., Lehtonen, H., Hildén, M., Veijalainen, N., Kuosa, H., Sihvonen, M., Johansson, M., Leijala, U., Ahonen, S., Haapala, J., Korhonen, H., Ollikainen, M., Lilja, S., Ruuhela, R., Särkkä, J. & Siiriä, S-M., 2021. Ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjauskeinot, kustannukset ja alueelliset ulottuvuudet. (Summary in English.) Suomen ilmastopaneelin raportti 2/2021. 166 s. (pdf)

Project description

The aim of the SUOMI project is to bring together scientists and climate knowledge providers who promote adaptation to climate change. SUOMI is a project that summarizes knowledge gained in several past and ongoing projects. But it contains other dimensions as well: teaching, interaction, and network management.

The project supports the work of the Finnish Monitoring group on climate change adaptation. It produces the most up-to-date synthesis information about the state of adaptation as well as about current and still needed adaptation efforts in Finland as part of the Arctic.

SUOMI project has four work packages:

 1. Regionally accurate risk assessments of the already changed climate – state 1991–2020 (FMI, UH, SYKE, Luke)

 2. Regionally accurate risk assessment of new critical risks for 2020–2050 (FMI)

 3. The Climate Change Act and other climate change adaptation instruments (UH, Aalto)

 4. The costs and benefits of climate change adaptation (FMI, UH, SYKE, Luke)

SUOMI project uses existing data produced in other research projects. The project will organize co-development workshops especially about building a model for adaptation monitoring.

Project information

Related projects

 • ACAF – Arctic Network for Climate Adaptation and Food Security (funding: Ministry for Foreign Affairs of Finland)

 • BoostIA – Boosting Integrated Assessment modelling in Luke for sustainability analysis (Natural Resources Institute Finland)

 • CLIMINI – Porotalouden sopeutuminen ilmastonmuutokseen – miten ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset voidaan minimoida? (ERDF)

 • DivCSA – Viljelyjärjestelmien monimuotoistaminen ilmastoviisaasti (Academy of Finland)

 • Diverfarming – Viljelyn monipuolistaminen Euroopassa (EU H2020)

 • EU-MACS – European Market for Climate Services (EU H2020)

 • HEATCLIM – Kuumuuden terveyshaitat muuttuvassa ilmastossa (Academy of Finland CLIHE)

 • HERCULES – Health, risk, and climate change: understanding links between exposure, hazards and vulnerability (Academy of Finland CLIHE)

 • Ilmastolaki ja muu lainsäädäntö (Ministry of the Environment)

 • Ilmastonmuutos ja Suomen turvallisuus (Government's analysis, assessment and research activities)

 • iSCAPE – Improving the Smart Control of Air Pollution in Europe (EU H2020)

 • KUITTI – Kustannusarviointi ilmastonmuutokseen liittyvästä toimimattomuudesta (Government's analysis, assessment and research activities)

 • LOSSI – Lounais-Suomi sopeutuu muuttuvassa ilmastossa voimistuvaan kuivuuteen (Centre for Economic Development, Transport and the Environment – Southwest Finland)

 • MARCO – Market research for a Climate Services Observatory (EU H2020)

 • MONITUHO – Puun ja kuoren välissä – varautuminen ilmastonmuutoksen moninkertaistamiin kirjanpainajatuhoihin (Ministry of Agriculture and Forestry of Finland)

 • OPAL-Life – Maatalousmaankäytön optimointi ilmastonmuutoksen hillintäkeinona (EU LIFE)

 • OPERANDUM – Open-air laboratories to manage hydro-meteorological risks (EU H2020)

 • RASMI – Rakennetun ympäristön säätiedot muuttuvassa ilmastossa (Ministry of the Environment)

 • SILVA – Sää- ja ilmastovaikutustietokannan kehittäminen (National Emergency Supply Agency)

 • TUHKA – Turvallisuutta uhkaavien laaja-alaisten metsäpalojen ennakointi (National Emergency Supply Agency)

 • UUSILMA – Uudet ilmastosääntelyn keinot ja ilmastolain vahvistaminen (Government's analysis, assessment and research activities)

 • VECLIMIT – Vektorivälitteiset taudit ja ilmastonmuutos Suomessa: kartoittaminen, mallintaminen ja torjunta (Academy of Finland CLIHE)