Near-real-time measurement data

Meteorological data from the study site. Figures are updated daily.

Säädataa mittauspaikalta. Kuvat päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Figure 1. Half-hourly air temperature and relative humidity above the canopy, at 25 m.

Kuva 1. Ilman lämpötila ja kosteus metsän yläpuolella 25 m maan pinnan yläpuolella (30 min. keskiarvo).

Figure 2. Half-hourly air pressure at the site.

Kuva 2. Ilmanpaine mittauspaikalla (30 min keskiarvo).

Figure 3. Half-hourly wind speed above the canopy, at 25 m.

Kuva 3. Tuulen nopeus metsän yläpuolella 25 m maan pinnan yläpuolella (30 min. keskiarvo).

Figure 4. Wind rose showing the distribution of half-hourly wind speed and direction measured above canopy (at 25 m) from the last seven days.

Kuva 4. Viimeisen seitsemän päivän tuulen nopeuden ja suunnan (25 m korkeus, 30 min. keskiarvo) pohjalta piirretty tuuliruusu.

Figure 5. Half-hourly global and net radiation measured above canopy, at 25 m.

Kuva 5. Globaali- ja nettosäteily (30 min. keskiarvo) 25 korkeudella maanpinnasta.

Figure 6. Daily albedo calculated from the daytime half-hourly global and reflected radiation measured above canopy, at 25 m.

Kuva 6. Albedon päiväkeskiarvo, joka on laskettu valoisan ajan globaalin ja heijastuneen säteilyn avulla.

Flux data from the study site. Figures are updated daily.

Vuodataa mittauspaikalta. Kuvat päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Figure 7. CO2-exchange measured with Eddy Covariance method above canopy at Letto1, the harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 7. CO2-vaihto mitattu pyörrekovarianssi-tekniikalla puiden latvuston yläpuolelta harvennettavalla Letto1-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin

Figure 8. CO2-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto1, the harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 8. CO2-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa harvennettavalla Letto1-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.

Figure 9. CO2-exchange in six transparent automatic soil chambers at Letto2, the non-harvested site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 9. CO2-vaihto kuudessa läpinäkyvässä, automaattisessa maakammiossa hakkaamattomalla Letto2-koealalla. Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.

Figure 10. Sensible heat flux and latent heat flux measured with Eddy Covariance method above canopy and ground heat flux measured with heat flux plate positioned at 7 cm depth in soil at Letto1 site. Positive values denote flux from the soil into the atmosphere, and vice versa.

Kuva 10. Havaittavan lämmön vuo ja latentin lämmön vuo mitattu pyörrekovarianssi-tekniikalla puiden latvuston yläpuolelta sekä maalämmön vuo, joka on mitattu levymenetelmällä (levy 7 cm syvyydessä). Positiiviset arvot osoittavat vuon suuntautuvan maasta ilmakehään, ja päinvastoin.