Near-real-time measurement data

Soil data from the study site. Figures are updated daily.Maaperädataa mittauspaikalta. Kuvat päivittyvät kerran vuorokaudessa.

Figure 1. Half-hourly soil temperature measured at 5, 15, 30 and 40 cm depths at the harvested letto1 site.

Kuva 1. Maaperän lämpötila (30 min. keskiarvo) 5, 10, 30 ja 40 cm syvyydellä harvennettavalla letto1-koealalla.

Figure 2. Daily soil moisture measured at 10, 20, 30 and 40 cm depths at the harvested letto1 site. Black bars show the hourly precipitation measured above canopy, at 25 m.

Kuva 2. Maaperän kosteuden päiväkeskiarvo 5, 10, 30 ja 40 cm syvyydellä harvennettavalla letto1-koealalla. Mustat palkit kuvaavat tunnin aikana mitattua sademäärää puiden latvuston yläpuolella.