Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Researcher / Doctoral researcher in Meteorological Research and Data Science

We are seeking a Doctoral researcher (PhD student) or a Researcher (post-doc) for a fixed-term position in the Meteorological Research Applications group. The main duty will be to take part in externally funded research projects, especially SAFERS, which is EU funded project (2021-2023) for producing ensemble forecasts for predicting and control of and recovery from forest fires, as well as Academy of Finland funded project ADAFUME (2020-2023), which develops and applies statistical and mathematical data fusion methods to combine meteorological data from different sources in an optimal manner.

The tools used in the project include ensemble-based probabilistic weather forecasts, statistical calibration of models, spatio-temporal data analysis and combination of measurements. The duties of the researcher are related to data science, development of applications and statistical analysis. In addition, the projects will produce scientific articles and reports as well as computer code for testing the methods targeted for operational use. The work provides a unique opportunity for the researcher to promote the use of probabilistic forecasts and to get acquainted with operational weather forecast.

Apply job

Käytönsuunnittelija

Ilmatieteen laitoksen Sääpalvelujen tuotantojärjestelmät -yksikkö hakee Helsingin Kumpulaan määräaikaista käytönsuunnittelijaa Valvonta-ryhmään 13.9.2021 alkaen.

Käytönsuunnittelijana olet osa meidän 9-henkistä asiantuntijatiimiämme, joka vastaa koko laitoksen tuotantojärjestelmien operoinnista ja valvonnasta 24/7. Työ on kolmivuorotyötä. Työnkuvaan kuuluu mm. tutkien, satelliittien, säämallien ja erilaisten tuotantorutiinien valvonta asiaankuuluvilla ohjelmistoilla. Lisäksi tehtävässä valvotaan lentosääjärjestelmiä ja tehdään yhteistyötä samaan ryhmään kuuluvan Helsinki-Vantaan havainnontekijöiden tiimin kanssa. Kriisiviestintä poikkeustapauksissa talon muille yksiköille kuuluu samalla tehtävänkuvaan. Käytönsuunnittelijan on myös mahdollista tehdä kehitystehtäviä muulle yksikölle niin erikseen sovittaessa.

Tehtävä soveltuu hyvin valmistumisvaiheessa olevalle tai uransa alussa olevalle osaajalle. Sinulla on hyvät tekniset pohjataidot, ja olet mahdollisesti opiskellut aiemmin ohjelmointia. Et pelkää itsenäistä työskentelyä, vaan pystyt toimimaan uusissakin tilanteissa, etsimään tietoa ja oppimaan uutta. Pääset asiantuntijaryhmässämme kehittymään taitojesi mukaan. Tarjoamme sinulle mahdollisuuden saada laaja-alaista kokemusta ja mielenkiintoisen näköalapaikan Ilmatieteen laitoksen toimintoihin, modernit toimitilat ja monipuoliset työsuhde-edut.

Apply job

Four open Tenure Track Professor positions

The Finnish Meteorological Institute (FMI) seeks talented and motivated academics who have completed their doctoral degree within the last ten years, and have since accrued academic and other relevant qualifications. FMI has introduced a tenure track programme for service and research personnel to provide consistent, competitive and attractive career paths.

Successful applicants will be employed as tenure track professors, and they have permanent senior researcher positions. The duration of the initial tenure track professors' employment contract is three years. Continuation on a second fixed-term tenure track professor's contract depends on successful fulfilment of predefined criteria; after which a permanent position as research professor may be offered. Academic qualifications and experience will be considered. Additional merit will be given for demonstrating the ability to acquire research funding, utilization of research in service development, working abroad, and international exposure.

FMI will allocate these four tenure track positions to areas which are of strategic importance for the future success of the institute. Applicants are expected to have a significant contribution to one of these essential areas.

1. Tenure Track Professor, Regional climate modelling 2. Tenure Track Professor, Coastal oceanography 3. Tenure Track Professor, Satellite studies of greenhouse gases 4. Tenure Track Professor, Aerosol and cloud processes

Apply job

Principal Scientist position for economist focusing on climate change impacts

The Weather and Climate Change Impact Research unit is looking for a motivated economist interested in economic impacts of climate change for the Climate Change and Society group.

The theme area of climate change economics is developing and expanding quickly. There are several other economists working in the same unit. You will lead projects and significant work packages within projects in which economic assessment of the impacts of climate change and of related adaptation measures is an important theme. You will also acquire new research projects through domestic and international funding channels in which this theme area is prominent.

You will develop cooperation and build on existing cooperation in the thematic domain of your position. Internally you will coach junior researchers working in this thematic area.

Together with (other) modeling and data specialists you will promote the development of modeling frameworks within the group and the unit, in cooperation with other units in FMI, and with third parties.

For more information about the climate change impact research at FMI: https://en.ilmatieteenlaitos.fi/weather-and-climate-change-impact-research

Apply job

Suunnittelija (havaintoasemien ylläpito)

Haemme vakituiseen työsuhteeseen Helsinkiin suunnittelijaa havaintoverkon ylläpito- ja kehitystehtäviin Etelä-Suomen alueelle.

Avoin tehtävä sijoittuu Havainto- ja tietojärjestelmäkeskuksen -toimialalle, Havaintopalvelut-yksikköön, jossa toimii useita ryhmiä vastaten Ilmatieteen laitoksen operatiivisista, meteorologista ja muista havaintopalveluista, sekä havaintojen laadunvarmistuksesta ja havaintoverkostoista. Yksikkö vastaa myös meriteknisten mittalaitteiden ja järjestelmien teknisestä ylläpidosta ja niiden kehittämisestä sekä havaintopalveluista. Avoin tehtävä sijaitsee yksikön Operatiiviset pintahavaintoverkot -ryhmässä.

Ryhmä vastaa automaattisten sääasema- ja mareografiverkon ylläpidosta ja kehittämisestä sekä luonnontieteellisessä että teknisessä roolissa. Ryhmään vastuulle kuuluvat lisäksi säteilymittaukset, salamanpaikannusverkko, sääantureiden kalibrointilaboratorio, vastuualueen havaintomenetelmien ja toimintojen kehittäminen sekä vastuualueen havaintoverkoston hankinnat ja sopimusten hallinta. Ryhmä tekee tiivistä yhteistyötä yksikön sisäisen yhteistyön lisäksi laitoksen Sää- ja Turvallisuuskeskuksen, Meteorologisen tutkimuksen ja Ilmastokeskuksen kanssa. Ryhmä on lisäksi aktiivisessa vuorovaikutuksessa ulkoisten sidosryhmien, kuten kansallisten virastojen, tutkimuslaitosten, elinkeinoelämän sekä kansainvälisten sisarlaitosten ja laitetoimittajien kanssa

Tehtäväsi on vastata automaattisten säähavaintoasemien ylläpito-, kehitys- ja vianselvitystehtävistä. Tehtävääsi kuuluu myös tehtyjen toimenpiteiden raportointi ja dokumentointi. Päivittäinen työnkuvasi on hyvin vaihtelevaa ja sijoittuu sekä merisääasemille että mantereella erityyppisissä maastoissa sijaitseville havaintoasemille. Työ sisältää paljon kenttätyötä yksin tai pareittain, sekä matkustamista työkohteisiin Etelä-Suomen alueella. Työhön kuuluu myös mastotöitä, jotka ovat työparin kanssa tehtäviä mittausjärjestelmiin liittyviä asennus- ja huoltotöitä alle 60 m korkeissa mastoissa. Kokemuksen myötä on mahdollista osallistua myös kansainvälisiin kehityshankkeisiin.

Tutustu Ilmatieteen laitoksen toimintaan https://www.youtube.com/watch?v=OncSCJg8oj8

Apply job

Specialist, ICT

Finnish Meteorological Institute (Atmospheric Composition Unit, Research Infrastructures Group) is seeking for an ICT specialist to work as part of a team responsible for technical planning, developing and implementation of services related to ACTRIS Head Office and ACTRIS Data Centre cloud measurement data base.

Finnish Meteolological Institute hosts the interim Head Office for the European research infrastructure ACTRIS (Aerosol, Cloud and Trace Gas Research Infrastructure), which is a pan-European network of observatories and exploratory platforms providing a harmonised high-quality data from a wide variety of atmospheric measurements https://actris.eu/. FMI also hosts the cloud profiling database for ACTRIS https://cloudnet.fmi.fi and is responsible for compiling, archiving and visualizing the large volume of cloud remote sensing data arriving from stations around Europe. This data must also be made accessible to a large scientific community and ACTRIS is working together with other European Research Infrastructures to ensure that our data services comply with the FAIR principles https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples.

The successful candidate will be helping design and build new systems based on open source software to ensure the smooth operation of this large distributed infrastructure. For example, the Head Office requires the collection of structured information from the many units in different countries involved within the research infrastructure; the task of the successful candidate would be to create a suitable database to hold this information and design the APIs that will provide the interface to this database. Related to the Data Centre the successful candidate will be working on data processing pipelines, including working with data bases and APIs, understanding data structures and writing robust processing code. The successful candidate will join a small team of programming specialists (with expertise in Python, Cython, JavaScript/TypeScript, Vue, Docker) and will be free to choose the appropriate software tools for each task based on your previous experience. The role will include working with people from other countries.

Apply job

Researcher (Carbon sequestration verification system)

The Carbon Cycle group of the Climate System Research unit seeks an enthusiastic and motivated researcher to participate in the development of FMIs carbon sequestration verification system for agricultural fields, forests and other terrestrial ecosystems. Our verification system is based on Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn: https://pecanproject.github.io/ ), a state-of-the-art ecological bioinformatics toolbox.

Researchers main task is to develop the carbon sequestration verification system under the guidance of a senior researcher in a vibrant research team. Our methods involve Bayesian analysis and other computation/numerical methods, such as uncertainty analysis, calibration, data assimilation. A basic familiarity with these concepts is essential. Proficiency in R and GitHub version control is needed. The candidate must have experience in and enjoy scientific software development first and foremost. Demonstrated ability and willingness to learn advanced methods are highly advantageous.

Apply job

Henkilöstöhallinnon asiantuntija, työsuojelu-, työkyky- ja työhyvinvointiasiat (jatkohaku)

Ilmatieteen laitoksella on haettavana henkilöstöhallinnon asiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 1.9.2021-28.2.2023 tai sopimuksen mukaan. HR-asiantuntija työskentelee Henkilöstöyksikön Henkilöstöpalvelut-ryhmässä Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteessä Helsingin Kumpulassa.

HR-asiantuntijana työtehtäviisi kuuluu työsuojelu-, työhyvinvointi- ja työkykyasioiden itsenäinen hoitaminen. Vastaat työterveyshuoltoyhteistyöstä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokonaisuudesta sekä työhyvinvointi- ja työkykyasioista käytännössä ja osallistut aktiivisesti edellä mainittujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi toimit työsuojelupäällikkönä. Tehtäviisi voi kuulua myös muita henkilöstöhallinnon tehtäviä omat kiinnostuksen kohteesi ja aiempi työkokemuksesi huomioiden. Tehtävissä odotamme valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen.

Virkasuhteen alkuvaiheessa tehtävässä korostuvat työsuojelukokonaisuuteen liittyvät tehtävät: työpaikan vaarojen kartoitus ja riskien arviointi sekä niihin liittyvän ohjelmiston käyttöönotto, työsuojelun yhteistoiminta, työpaikkaselvitykset sekä esimiesten tukeminen varhaiseen tuen keskusteluissa.

Lisäksi päivittäisiin työtehtäviisi sisältyy mm.: - Työterveyshuollon yhteyshenkilön tehtävät, työkykyasiat sekä tapaturmayhdyshenkilön tehtävät - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvä suunnittelu, kehittäminen ja raportointi - Työhyvinvointiasiat mukaan lukien liikunta- ja hyvinvointietukokonaisuus - Varhaisen tuen keskusteluihin osallistuminen - Em. kokonaisuuksiin liittyvien mahdollisten kilpailutusten hoitaminen - Työtyytyväisyyskyselyyn liittyvät tehtävät - Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kouluttaminen ja viestintä

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register