Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

HR-asiantuntija

Ilmatieteen laitoksella on haettavana HR-asiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 15.8.2022-31.12.2024. HR-asiantuntija työskentelee Henkilöstöyksikössä Osaamisen kehittäminen -ryhmässä Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteessä Helsingin Kumpulassa.

HR-asiantuntijana tehtävissäsi painottuu rekrytoinnit. Lisäksi työskentelet palvelussuhdeasioiden parissa. Osallistut myös työtyytyväisyysbarometrin vuosittaiseen toteutukseen yhteistyössä muun HR-tiimin kanssa. Työhön voi sisältyä lisäksi muita henkilöstöhallinnon tai osaamisen kehittämisen tehtäviä omat kiinnostuksen kohteesi ja aiempi työkokemuksesi huomioiden. Tehtävissä odotamme valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen.

Käytännössä päivittäisiin työtehtäviisi sisältyy rekrytointien läpivienti yhteistyössä muun rekrytointitiimin ja rekrytoivien esihenkilöiden kanssa. Työssäsi valmistelet rekrytointiin ja muuhun henkilöstöhallintoon liittyviä asiakirjoja ja tuet esihenkilöitä erilaisissa rekrytointeihin ja palvelussuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Käytät sujuvasti erilaisia järjestelmiä, kuten valtiolle.fi -rekrytointijärjestelmää, asianhallintajärjestelmää sekä HR-järjestelmä Kiekua.

Apply job

Postdoctoral Researcher position on autonomous marine observations

The Finnish Meteorological Institute is a high-profile research and service organization responsible for atmospheric, marine and space observations and research in Finland. Annually, the 600+ employees at the FMI publish more than 400 peer-reviewed articles in leading international journals, including Nature and Science.

We are seeking a motivated PostDoc Researcher with experience on autonomous marine observing platforms. A suitable person has previous experience (experimental and/or working with data) on marine research using gliders, Argo floats and/or other autonomous marine research instruments.

The tasks of the PostDoc Researcher include participating in experimental observations with gliders and Argo floats, analyzing data, publishing the results, participating in the writing of research funding proposals and other relevant work on European and national marine research infrastructures, like GROOM, EURO-ARGO, JERICO-RI and the Finnish Marine Research Infrastructure FINMARI.

Apply job

Doctoral researcher - solar energy

FMIs Meteorological Research Applications group seeks a doctoral researcher (PhD student) positioned in Helsinki (Dynamicum). The job task is related to solar energy meteorology and the energy system.

The Meteorological Research Applications group is utilizing a broad range of models and measurements in their research. Numerical Weather Prediction (NWP) models constitute the backbone of modern weather services. By integrating NWP based forecasts with models describing road conditions, a road weather forecast can be created, supporting security and cost-efficient winter maintenance across the road network. In a similar manner, also pedestrian sidewalk and renewable energy conditions can be forecast. The group also develops postprocessing methods, with the aim to reduce systematic errors and adjust ensemble forecast spread to better represent true uncertainty. Measurements provide information about the prevailing conditions. The initial state of forecast models is adjusted according to observational data, that can also be utilized for model development and environmental monitoring.

The doctoral researcher will take part in the EasyDR project (Enabling demand response through easy to use open source approach) funded by the Academy of Finland. The aim is to investigate the use of probabilistic solar energy forecasts in demand response applications. The forecasts are based on the joint Nordic MetCoOp ensemble prediction system. Furthermore, the position aims to study how solar electricity production data can be utilized in meteorology, for example as a source of cloud information and for calibrating probabilistic forecasts. EasyDR is a joint project between FMI, VTT (VTT Technical Research Centre of Finland), SYKE (Finnish Environment Institute), and Aalto university. The task also includes writing scientific publications aiming for an article-based PhD dissertation.

Apply job

Kehityspäällikkö (ICT)

Haemme kehityspäällikköä kahden vuoden määräaikaiseen työsuhteeseen Helsingin Kumpulaan syksyllä 2022 alkavaan havaintotuotannon ICT-arkkitehtuurin uudistukseen.

Avoin tehtävä sijoittuu Havaintopalvelut-yksikön Mittausjärjestelmät-ryhmään, joka vastaa Ilmatieteen laitoksen mittausohjelmistojen, säätutkien, sääluotausten ja muiden ilmakehän profiilimittausten (esimerkiksi lidarit ja dronet) ylläpidosta ja kehittämisestä.

Kehityspäällikkönä vastaat arkkitehtuuriuudistushankkeen koordinoinnista ja toimit projektiryhmän tukena teknisenä asiantuntijana. Tehtävänkuva muodostuu sidosryhmäyhteistyöstä ja viestinnästä sekä hankkeen toteutukseen liittyvästä päätöksen teosta ja toimeenpanosta. Lisäksi rooliisi kuuluu asiantuntijatehtäviä, kuten arkkitehtuurisuunnittelu tai ohjelmistoteknisten ratkaisujen (avoimen koodin toteutukset) evaluointi. Odotamme kykyä hahmottaa teknisiä järjestelmäkokonaisuuksia sekä osajärjestelmien välisiä suhteita, ymmärrystä tietoturvalähtöisestä suunnittelusta ja elinkaarien hallinnasta. Nykyinen osaamisesi ja kokemuspohjasi otetaan huomioon tarkemmasta tehtävänkuvasta sovittaessa.

Tehtävä soveltuu hyvin sinulle, joka olet tehnyt teollisuusautomaatio- tai ICT-alan kehitystehtäviä ja/tai toiminut viime aikoina vastaavan tyyppisissä kehitysprojekteissa ja seuraavaksi haluat syventää osaamistasi tietojärjestelmähankkeissa, mahdollisesti myös projektipäällikön tehtävissä.

Apply job

Researcher/Ocean modeller

The Finnish Meteorological Institute (FMI) is a service and research institute that produces high-quality observational data and research findings on the atmosphere, the near space and the seas. The Institute uses its expertise to provide services that promote public safety and enhance well-being among people and in the environment.

FMI is seeking a researcher for a fixed time contract at FMIs Marine Research Unit. The successful candidate will work in the Marine Dynamics group with main duties in the Copernicus Marine Service Baltic Sea Monitoring and Forecasting Center (CMEMS BALMFC). The main tasks include development and validation of the NEMO ocean model for the Baltic Sea with the aim of improving the CMEMS BALMFC service. Expected model developments include improvements to model bathymetry, mixing parameterizations, wave coupling and data assimilation.

Apply job

Postdoctoral researchers position on sea ice modelling

The Finnish Meteorological Institute is a service and research institute that produces high-quality observational data and research findings on the atmosphere and seas. The Institute uses its expertise to provide services that promote public safety and enhance well-being among people and in the environment. FMIs experienced international staff has a broad expertise on atmospheric, oceanic and carbon cycle processes in the Earth System.

We are now seeking a highly motivated scientists to focus on developing high resolution sea ice modelling system. The position is funded by the Academy of Finland project focusing on development of Digital Twin for design and management of Off-shore Wind Farms.

Apply job

Researcher (operative urban air quality model development)

The Atmospheric Dispersion Modelling Group is seeking for an enthusiastic researcher for the use and development of air quality modelling software (EnFuser). Atmospheric Dispersion Modelling group is involved in modelling of atmospheric compounds in micro to global scales. The group develops and evaluates the full range of air pollution dispersion, exposure, and emission models, and other mathematical modelling techniques. The developed models cover the dispersion of particulate matter, bioaerosols, radioactive substances and gaseous pollutants. We conduct research also on the emissions and effects of marine traffic and develop methods utilizing data fusion and data assimilation. The models are used in international and national projects as well as operational air pollution forecasting.

The EnFuser-model is used for the prediction of urban air quality and has provided operative air quality forecasts in Helsinki City area for three years already, see: https://ilmanlaatukartta.hsy.fi/. The model is also utilized and developed further in several international projects.

The researcher´s key responsibilities are as follows: • EnFuser-model development • Preparation of scientific publications for EnFuser • Practical operation of the model: use, installation, documentation, assistance to other collaborators

This position is suitable for a person who has a background in natural sciences (university studies), is looking for new challenges and has the determination, scientific mind, and IT skills to conquer them. The applicant should also have a strong interest in influencing the societal issues related to air pollution.

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register