Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Postdoctoral researcher

The Greenhouse Gases and Satellite Methods group of the Finnish Meteorological Institute (FMI) seeks for an enthusiastic and motivated postdoctoral researcher (modelling of carbon and nitrogen cycles of vegetation and remote sensing observations) for a climate-relevant research project at Helsinki/Kumpula in Finland. The researcher will work in the forefront of carbon cycle research and be part of the international scientific community, joining in the efforts to develop the global terrestrial biosphere model QUINCY with the help of observations.

The Greenhouse Gases and Satellite Methods group studies greenhouse gases and carbon cycle using a variety of novel satellite data. The group develops sophisticated data-driven methods for analysing the sources and sinks of greenhouse gases and evaluating the reliability of the observations. The research of the group is linked with the Academy of Finland Centre of Excellence in Inverse Modelling and Imaging.

The postdoctoral researcher will work on developing the QUINCY model by making use of different ecosystem observations and remote sensing data in the RESEMON project funded by the Academy of Finland. The chosen researcher will be responsible for the part of the project where evaluation and improvement of leaf chlorophyll description is evaluated and improved at the global scale. The work tasks include regular participation to meetings of the international model development team and reporting of the progress in these meetings as well as reporting the results of the research in international peer-reviewed journals and international conferences. The postdoctoral researcher will also participate in the supervision of related research and theses according to their academic qualifications as well as support the activities of the group.

Apply job

Apply job

Doctoral researcher (Climate system modelling)

FMIs Climate system modelling group seeks a doctoral researcher positioned in Kumpula, Helsinki.

The Climate System Modelling group studies the physical and chemical processes, interactions and feedbacks of the climate system. Atmospheric aerosols, radiation, clouds, snow and interactions between atmosphere, land and oceans are the main research subjects. The group develops and uses a wide range of different models including process-level, large-eddy simulation, regional climate, Earth system, and integrated assessment models. Groups climate simulations are also used to support regional and global adaptation and impact studies of climate change.

The doctoral student will participate in the development and application of the next generation Earth System Model EC-Earth4. The model development focuses on improved representation of atmospheric aerosols. In the work, EC-Earth4 is applied for quantifying aerosol-climate forcing, as well as for studying biosphere-atmosphere interactions. An integral part of work is the production of scientific articles towards an article-based PhD thesis as well as international collaboration with the EC-Earth consortium.

Apply job

Johtava asiantuntija (HR-juristi) / henkilöstöyksikön päällikkö

Ilmatieteen laitoksella on haettavana vakituinen johtavan asiantuntijan/HR-juristin virka. Tehtävään valittava henkilö tullaan määräämään Henkilöstöyksikön päällikön tehtävään Ilmatieteen laitoksen kuluvan organisaatiokauden (1.1.2022-31.12.2025) loppuun saakka.

Johtavan asiantuntijan (HR-juristin) keskeistä tehtäväkenttää on henkilöstöyksikön asiantuntijoiden sekä koko laitoksen esihenkilöstön tuki henkilöstöhallintoon ja yleishallintoon liittyvissä säädöksissä, ohjeissa, linjauksissa ja prosesseissa. Päivittäiset kysymykset voivat liittyä esimerkiksi palvelussuhteisiin, rekrytointeihin, työaikaan, palkkaus- ja palkkioasioihin, etätyöskentelyyn, ulkomaille lähtöön, työterveyshuoltoon, työsuojeluun, tasa-arvoasioihin sekä henkilöstöhallinnollisiin päätöksentekoprosesseihin. Valittu henkilö osallistuu myös esihenkilöiden henkilöstöhallinnollisen osaamisen kehittämiseen. Tehtävässä tarvitaan valtion virka- ja työehtosopimusten sekä virkamies- ja työoikeuden vahvaa osaamista, ja kokemusta näiden soveltamisesta, kykyä löytää käytännön ratkaisuja, päätöksentekokykyä ja konsultoivaa työskentelyotetta.

Henkilöstöyksikön päällikkö vastaa Henkilöstöyksikön toiminnasta ja toimii laitoksen henkilöstöpäällikkönä. Yksikön keskeiset tehtävät ovat osaamisen kehittämisen, henkilöstöhallinnon, työsuojelun ja muiden henkilöstöpalvelujen toteutus Ilmatieteen laitoksella yhteistyössä laitoksen toimialojen ja yksiköiden sekä valtionhallinnon palvelukeskuksen ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi yksikön tehtävänä on tarjota sihteeripalveluita kaikille toimialoille. Yksikönpäällikkö vastaa Ilmatieteen laitoksen yhteisten tavoitteiden toimeenpanosta työjärjestyksen mukaisesti sekä osallistuu laitoksen strategiatyöhön. Hän vastaa siitä, että henkilöstöyksikön toiminta täyttää sille asetetut tavoitteet, on tuloksellista ja hyvän henkilöstöpolitiikan sekä yhteisten arvojen mukaista. Hän johtaa, valvoo ja kehittää yksikkönsä toimintaa, seuraa kehitystä ja vastaa käytettävissä olevien resurssien tarkoituksenmukaisesta käytöstä. Yksikönpäällikkö huolehtii viestinnästä tehtäviensä edellyttämällä tavalla. Hän tekee yhteistyötä yli yksikkö- ja toimialarajojen ja verkostoituu aktiivisesti myös ulkopuolisten tahojen kanssa. Yksikönpäällikkö toimii yksikkönsä ryhmäpäälliköiden esihenkilönä, edistää hyvää lähijohtamista ja vastaa johtamansa henkilöstön kehittymisestä ja työoloista, ja osallistuu myös yksikön tehtäviin edellä kuvatussa johtavan asiantuntijan (HR-juristi) roolissa.

Apply job

Data engineer / Researcher (land ecosystem climate impacts: digital verification system development)

The Carbon Cycle group of the Climate System Research unit ( https://en.ilmatieteenlaitos.fi/climate-system-research ) seeks an enthusiastic and motivated person to join our team and participate in the development of FMI verification system for land ecosystems climate impacts. The system combines various measurements and models on a cutting-edge ecological bioinformatics toolbox PEcAn ( https://pecanproject.github.io/ ).

In this work, we develop and apply process-based agricultural models. Our mathematical methods involve Bayesian analysis and other computational/numerical methods, such as uncertainty analysis, calibration, and data assimilation. A basic familiarity with these concepts, and good programming skills are assets to the position. Experience with biogeochemical and biogeophysical models is an additional benefit but not necessary. First and foremost, a successful candidate should be interested in scientific work and have an ability and willingness to learn. The work is seamlessly linked to our and collaborators extensive field and satellite measurement activities providing the modeling work with the required state-of-the-art data.

The researchers main duty is to contribute to the digital applications of the FMI climate impact verification system. Depending on the candidates expertise, the position includes some of the following tasks: - development of digital solutions to link the verification system to stakeholders decision support systems (greenhouse gas inventories, carbon footprints, carbon markets) - application of these solutions in practical pilot cases - development of scientific workflows, data pipelines, APIs and deploying a data orchestration system - development of data storage solutions and cloud computing - participation in scientific publishing of the results

Apply job

Senior Researcher or Researcher (land ecosystem climate impacts: modelling applications)

The Carbon Cycle group of the Climate System Research unit ( https://en.ilmatieteenlaitos.fi/climate-system-research ) seeks an enthusiastic and motivated researcher to join our team and participate in the development of FMI verification system for land ecosystems climate impacts. The system combines various measurements and models on a cutting-edge ecological bioinformatics toolbox PEcAn ( https://pecanproject.github.io/ ).

In this work, we develop and apply process-based agricultural models. Our mathematical methods involve Bayesian analysis and other computational/numerical methods, such as uncertainty analysis, calibration, and data assimilation. A basic familiarity with these concepts, and good programming skills are assets to the position. Experience with biogeochemical and biogeophysical models is an additional benefit. First and foremost, a successful candidate should be interested in scientific work and have an ability and willingness to learn. The work is seamlessly linked to our and collaborators extensive field and remote sensing measurement activities.

The researchers main duty is to contribute to the applications and testing of the FMI climate impact verification system. Depending on the candidates expertise, the position includes some of the following tasks: - Application and testing of models on agricultural ecosystems, vegetation and soil - Implementing Bayesian methods to inform the model and the state projections with observed data - Collecting and organizing data for the applications - Participation in scientific publishing of the results

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register