Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Research assistant, precipitation nowcasting

The applicant will work on his/her master's or diploma thesis in the Radar Science group, which belongs into the Space Research and Observation Technologies Unit in the Finnish Meteorological Institute. The applicant will be primarily hired to a research project funded by the Academy of Finland. The project aims at developing new models for short-term precipitation forecasting (nowcasting) by using weather radars and machine learning. In addition, the job includes assisting work in other projects of the group, including automatic classification of radar echoes, improving operational precipitation nowcasting systems, producing wind nowcasts for aviation, application of weather radars to intelligent traffic, and predicting the hazard and risk potential of thunderstorms. The work also includes collaboration with international partners and organizing meetings.

Apply job

Asiantuntija, ICT

Haemme Helsingin Kumpulaan asiantuntijaa/ohjelmistosuunnittelijaa Lentosää- ja web-sovellusten kehitys -ryhmään vakituiseen työsuhteeseen.

Päätehtävänäsi on vastata modernien web-pohjaisten käyttöliittymien kehityksestä Ilmatieteen laitoksen ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden käyttöön. Tässä tehtävässä merkittävimmät käyttöliittymät ovat GeoWeb-projektin käyttöliittymä sekä useat muut pienemmät meteorologien käyttämät työkalut. Ohjelmistosuunnittelijana työnkuvasi koostuu sovelluskehittämisen lisäksi myös aktiivisesta työskentelystä projektiryhmässä, jossa kommunikoit muiden ryhmäläistesi ja projektin jäsenten kanssa tietoa jakaen ja dokumentoiden. Kokemuksen karttuessa voit ottaa lisää vastuuta projekteista ja teknologiavalinnoista.

Lähetä rohkeasti hakemus meille, jos käyttöliittymien koodaaminen kiinnostaa. Ei ole väliä, onko ohjelmointiurasi vasta alussa vai jo pidemmälläkin, sillä meille tärkeintä on ajantasainen osaamisesi, jota olet päässyt hyödyntämään viimeisimmissä työtehtävissäsi käyttäen moderneja web-tekniikoita. Kuuntelemme, miten määrittelet osaamisesi nyt ja miten haluat kehittää sitä tulevaisuudessa. Rakennamme tehtävänkuvasi tämän perusteella. Tarvittaessa järjestämme sinulle työtehtäviin liittyvää lisäkoulutusta.

Apply job

Erityisasiantuntija, merellinen havaintotekniikka

Ilmatieteen laitoksen Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä etsii vakituiseen työsuhteeseen erityisasiantuntijaa merellisen havaintotoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Avoinna oleva tehtävä sijoittuu Havaintopalvelut-yksikköön, jossa toimii useita ryhmiä vastaten Ilmatieteen laitoksen operatiivisista havaintoverkoista, kuten sääasemista, säätutkista, aaltopoijuista, vedenkorkeus- ja taustailmalaadun asemista. Operatiivisen toiminnan ohella yksikkö antaa teknistä tukea tutkimusyksiköille.

Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä vastaa merellisten, avaruussään, ilmanlaadun ja radioaktiivisuuden mittausten ylläpidosta ja kehittämisestä sekä luonnontieteellisessä että teknisessä roolissa. Ryhmä osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja tekee tutkimusyksiköiden kanssa yhteistyötä. Ryhmä toteuttaa vastuualueelleen kuuluvat hankinnat ja avustaa hankinnoissa Merentutkimusyksikköä.

Valitun henkilön tehtäviin kuuluu merentutkimusta tukevien mittausjärjestelmien suunnittelua, kehittämistä ja hankintojen tekemistä sekä osallistuminen operatiivisen puolen kehitystyöhön. Henkilö osallistuu mittausjärjestelmien ylläpitoon ja tutkimusmatkoille tarpeen mukaan. Tehtävään kuuluu kansainvälistä yhteistyötä, vierailuja ulkomaisiin tutkimuslaitoksiin, osallistumista messuille ja yhteydenpitoa laitteiden valmistajiin.

Työ sopii sinulle, jolla on teknistä osaamista mittalaitteiden ja tiedonsiirron parissa. Sinulla on myös kiinnostusta kehittyä moniosaajaksi meren fysikaalisessa havaintoiminnassa - perehtyen sekä mittauskohteeseen että uusiin menetelmiin.

Apply job

Researcher (post-doc) in satellite and radar applications

We are looking for a Researcher (post-doc) for a fixed-term position in the Satellite and radar applications research group. The principal task of the researcher will be to contribute to externally funded research projects LAS3R (Academy of Finland, 2021-2024), which examines the surface roughness of Antarctic snow & sea ice and its impact on satellite remote sensing, and CM SAF (EUMETSAT, 2022-2027), where FMI scientists develop and validate remote sensing methods to estimate global surface albedo. The researcher will analyze both satellite- and in situ-based measurement data, seeking to understand the geophysical phenomena behind the observations. The work will produce analysis and processing software as well as scientific reports and publications documenting the work. The work offers a front-row position to develop skills related to Earth Observation, data analysis, and geophysics of snow and ice in a highly skilled and motivated research group. For further details on the research group, please see https://en.ilmatieteenlaitos.fi/satellite-and-radar-applications

Apply job

Researcher - Carbon sequestration verification system (extension)

The Carbon Cycle group of the Climate System Research unit seeks an enthusiastic and motivated researcher to participate in the development of FMIs carbon sequestration verification system for agricultural fields, forests and other terrestrial ecosystems. Our verification system is based on Predictive Ecosystem Analyzer (PEcAn: https://pecanproject.github.io/), a state-of-the-art ecological bioinformatics toolbox, and consecutive applications.

Researchers main task is to develop the carbon sequestration verification system under the guidance of a senior researcher in a vibrant research team. Our methods involve Bayesian analysis and other computation/numerical methods, such as uncertainty analysis, calibration, data assimilation. A basic familiarity with these concepts is essential. Proficiency in R and GitHub version control is needed.

The candidate should have experience in programming, basic knowledge of R-programming, and, first and foremost, enjoy scientific calculation system development. Demonstrated ability and willingness to learn advanced methods are highly advantageous.

Apply job

Väitöskirjatutkija (turvemaiden ennallistamisen ilmastovaikutukset)

Ilmastojärjestelmätutkimus-yksikköön kuuluva Kasvihuonekaasut-tutkimusryhmä etsii motivoitunutta, tutkimuksesta kiinnostunutta henkilöä Suomen Akatemian rahoittamaan RESPEAT-projektiin (20212025). Hankkeen tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa boreaalisten turvemaiden ennallistamisen vaikutuksesta ilmastoon. Kasvihuonekaasutaseiden lisäksi työssä tutkitaan erityisesti biofysikaalisten tekijöiden, kuten esimerkiksi albedon tai rosoisuuden muutoksien vaikutusta maanpinnan energiataseeseen.

Tutkijan tehtävänä on analysoida käynnissä olevia kasvihuonekaasuvaihdon mikrometeorologisia mittauksia Etelä-Suomessa, tuottaa tutkimusjulkaisuja, sekä osallistua näiden mittausten ylläpitoon.

Projektissa tehdään yhteistyötä muiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa, joten tehtävässä on sopiva sekoitus sosiaalista ryhmätyötä ja itsenäistä puurtamista. Tarkoitus on myös valmistella hankkeessa tehtyyn tutkimustyöhön pohjautuvaa väitöskirjaa valitsemassasi yliopistossa. Lisätietoja Ilmastojärjestelmätutkimuksesta Ilmatieteen laitoksella: https://www.ilmatieteenlaitos.fi/ilmastojarjestelmatutkimus

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register