Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Henkilöstöhallinnon asiantuntija

Ilmatieteen laitoksella on haettavana henkilöstöhallinnon asiantuntijan määräaikainen virkasuhde ajalle 15.7.2021-28.2.2023. HR-asiantuntija työskentelee Henkilöstöyksikön Henkilöstöpalvelut-ryhmässä Ilmatieteen laitoksen päätoimipisteessä Helsingin Kumpulassa.

HR-asiantuntijana työtehtäviisi kuuluu työsuojelu-, työhyvinvointi- ja työkykyasioiden itsenäinen hoitaminen. Vastaat työterveyshuoltoyhteistyöstä, tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskokonaisuudesta sekä työhyvinvointi- ja työkykyasioista käytännössä ja osallistut aktiivisesti edellä mainittujen kokonaisuuksien kehittämiseen. Lisäksi toimit työsuojelupäällikkönä. Tehtäviisi voi kuulua myös muita henkilöstöhallinnon tehtäviä omat kiinnostuksen kohteesi ja aiempi työkokemuksesi huomioiden. Tehtävissä odotamme valmiutta itsenäiseen työskentelyyn sekä toiminnan kehittämiseen.

Käytännössä päivittäisiin työtehtäviisi sisältyy mm.: - Työsuojelupäällikön tehtävät kuten riskien arviointi ja työsuojelun yhteistoiminta - Työterveyshuollon yhteyshenkilön tehtävät, työkykyasiat sekä tapaturmayhdyshenkilön tehtävät - Työpaikkaselvitysten koordinointi - Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusasioihin liittyvä suunnittelu, kehittäminen ja raportointi - Työhyvinvointiasiat mukaan lukien liikunta- ja hyvinvointietukokonaisuus - Varhaisen tuen keskusteluihin osallistuminen - Em. kokonaisuuksiin liittyvien mahdollisten kilpailutusten hoitaminen - Työtyytyväisyyskyselyyn liittyvät tehtävät - Tehtäväkokonaisuuteen liittyvä kouluttaminen ja viestintä

Apply job

Asiantuntija, Tutkimus- ja erityismittaukset

Ilmatieteen laitoksen Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä etsii vakituiseen työsuhteeseen merelliseen kenttätoimintaan erikoistunutta asiantuntijaa.

Avoin tehtävä sijoittuu Havainto- ja tietojärjestelmäkeskuksen toimialalle, Havaintopalvelut-yksikköön, jossa toimii useita ryhmiä vastaten Ilmatieteen laitoksen operatiivisista havaintoverkoista, kuten sääasemista, säätutkista, aaltopoijuista, vedenkorkeus- ja taustailmalaadun asemista. Yksikkö antaa myös teknistä tukea tutkimusyksiköille.

Tutkimus- ja erityismittaus -ryhmä vastaa merellisten, avaruussään, ilmanlaadun ja radioaktiivisuuden mittausten ylläpidosta ja kehittämisestä sekä luonnontieteellisessä että teknisessä roolissa. Ryhmä osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehityshankkeisiin ja tekee tutkimusyksiköiden kanssa yhteistyötä. Ryhmä toteuttaa vastuualueelleen kuuluvat hankinnat ja osallistuu tarpeen mukaan myös muiden havaintoverkkojen ylläpitoon.

Valitun henkilön tehtäviin kuuluu työskentelyä tutkimusalus Arandalla, jossa osallistut näytteenottoon ja käytät erilaisia mittalaitteita. Myös merellisten asennusten valmistelu ja toteuttaminen kuuluvat työhösi sekä Arandalla että muilla aluksilla ja veneillä. Valmisteluihin kuuluu asennusten käytännön suunnittelua, materiaalien valintaa ja asentamista, työkoneiden käyttöä ja yhteydenpitoa sekä sisäisiin että ulkoisiin yhteistyökumppaneihin. Kaluston huolto ja pienhankinnat kuuluvat myös työtehtäviisi samoin kuin työn dokumentointi. Taidoistasi riippuen tehtäviin kuuluu myös erilaisia työpajatöitä ja muiden verkostojen ylläpidossa avustamista.

Apply job

Open applications

We use open applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can submit your free-form application on valtiolle.fi pages.

Privacy notice for the register