Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

Data protection description for the register

Tutkija (mallimenetelmät)

Ilmakehän koostumuksen tutkimus -yksikössä toimiva Mallimenetelmät-ryhmä hakee tutkijaa vuoden kestävään määräaikaiseen työsuhteeseen.

Mallimenetelmät-ryhmä kehittää, evaluoi ja soveltaa ilmanlaadun leviämis- ja päästömalleja. Mallien resoluutio kattaa kaikki skaalat mikroskaalan (~1m) virtausmalleista (PALM) globaaleihin [~50km) malleihin (SILAM).

Tutkijan tehtävänä on uusien ilmanlaadun ja päästöjen mallinnukseen liittyvien menetelmien kehittäminen ja soveltaminen. Työ sisältää sekä teoreettista tutkimusta että myös käytännön sovelluskehitystyötä. Työn tuloksena syntyviä sovelluksia ja mallituotteita hyödynnetään operatiivisissa ilmanlaatuennusteissa ja muussakin ympäristötiedotuksessa.

Apply job

PhD student position (atmospheric chemistry)

The Air Quality group at the Finnish Meteorological Institute in Helsinki is opening a PhD student position in the field of atmospheric chemistry with focus on experimental work. The work will begin in October 2017 or as agreed.

The project will investigate hydroxyl radical (OH) and ozone (O3) reactivity from ambient forest air in Finland and Switzerland, as well as directly from tree emissions. These measurements will be combined with measurements of reactive species relevant to atmospheric chemistry with on-line chromatographic methods and off-line sampling and chemical analysis. The project aims to capture seasonal variations and long-term trends of OH and O3 reactivity and quantify the fraction of reactivity that is unaccounted for based on measurements of volatile organic compounds (VOCs).

The applicant will be responsible to develop O3 reactivity measurements and will perform field work together with other group members and collaborators. He/she is offered to work with state-of-the-art instrumentation of the field and to collaborate with experienced researchers. The tasks are diverse and challenging. Furthermore, the group has excellent laboratory facilities, with the best online instrumentation for chemical characterization of the atmosphere and these resources will be available to the applicant.

Apply job

Free-form applications

We use free-form applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can send your free-form application by email to avoinhakemus(at)fmi.fi. When you have left your application you will be contacted during next three weeks if we have suitable work for you. An application will be stored three months when it has received. 

Check vacancies Valtiolle.fi