Open vacancies

Open vacancies are listed below (you also find them from the pages https://www.valtiolle.fi/en-US). If the list is empty, there are no open vacancies.

 

Projektiasiantuntija (Talousyksikkö)

Haemme projektiasiantuntijaa vakituiseen työsuhteeseen Helsingin Kumpulaan. Projektiasiantuntijan pääasiallinen työtehtävä on tukea Ilmatieteen laitoksen toimialoja ja tulosyksiköitä ulkopuolisesti rahoitettujen projektien talous-, hallinto- ja koordinaatiotehtävissä koko hankkeen elinkaaren ajan. Työhön kuuluu myös tulosyksiköiden tukemista taloussuunnittelussa, yhteisten projektinhallintakäytäntöjen kehittämistä sekä kommunikaatiota kotimaisten ja kansainvälisten rahoittajien ja partnereiden kanssa.

Tehtävänkuva vaatii kykyä hallita samanaikaisesti useita projekteja, ja omaksua jatkuvasti uusia asioita. Yhteistyö- ja viestintätaidot, joustavuus ja kyky vastuulliseen itsenäiseen työskentelyyn ovat tehtävän hoitamisessa välttämättömiä. Arvostamme palvelualttiutta ja rohkeutta tarttua uusiin haasteisiin.

Etsimme osaajaa, jolla on kokemusta tutkimusrahoituksesta sekä innostusta kehittyä projektien talous- ja hallintotehtävissä. Tarjoamme monipuolisen ja haastavan työnkuvan kansainvälisessä ympäristössä, mahdollisuuden työssä kehittymiseen sekä hyvät työsuhde-edut arvostetun työnantajan palveluksessa.

Apply job

Asiakirjahallinnon asiantuntija

Ilmatieteen laitoksella on haettavana asiakirjahallinnon asiantuntijan virka 1.1.2018 lukien. Virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Hallinto-tulosalueelle. Ilmatieteen laitoksen hallinto vastaa laitoksen talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalveluista. Näiden lisäksi Ilmatieteen laitoksen hallinto tukee johdon ja esikunnan toimintaedellytyksiä sekä vastaa laitoksen toiminnasta ja yhteyksistä sitä ohjaaviin ja valvoviin organisaatioihin. Hallinnosta koordinoidaan myös laitoksen hankintoja. Ilmatieteen laitoksen kirjaamo sijaitsee hallinnossa.

Tule Ilmatieteen laitokselle kehittämään uusia toimintatapoja. Olemme käynnistämässä laajaa asianhallinnan kehittämishanketta, jonka tarkoituksena on siirtyä asioiden ja asiakirjojen sähköiseen käsittelyyn.

Asiakirjahallinnon asiantuntijan tehtäviin sisältyy laitoksen hallinnollisten asioiden asiakirjahallinnan kehittäminen: uusien käytäntöjen suunnittelu, niihin liittyvän ja muun tarvittavan ohjeistuksen laatiminen sekä koulutuksen ja ohjauksen järjestäminen. Tulet olemaan vahvasti mukana asianhallintajärjestelmähankkeessamme. Keskeisenä tehtävänäsi on mm. tiedonohjaussuunnitelman laatimisesta ja järjestelmän käyttöönoton tuesta vastaaminen. Jatkossa asiakirjahallinnon asiantuntija tulee toimimaan järjestelmän pääkäyttäjänä.

Apply job

Tenure-track professor position ( Climate modelling)

The Finnish Meteorological Institute (FMI) is a government and research organization providing national weather and climate services, with extensive research activities in the following fields: atmospheric sciences including numerical weather prediction, air quality and climate change; marine research; polar research; and space research. There are currently 360 members of research staff at FMI; 20 professors, and more than 150 Ph.D. level scientists.

FMI has introduced a tenure track programme for service and research personnel, intending to provide a consistent competitive and attractive career path. FMI seeks talented, motivated academics who have completed their doctoral degree- within the last ten years, and have since accrued academic and other relevant qualifications. Successful applicants will be employed as tenure track professors. The duration of the initial employment contract is three to five years, depending on the background and experience of the appointee. Continuation on a second fixed-term contract depends on successful fulfilment of predefined criteria; after which a permanent position as research professor may be offered. Academic qualifications and experience will be considered. Additional merit will be given for demonstrating the ability to acquire research funding, utilization of research in the development of services, working abroad, and international exposure.

FMI is now announcing an open tenure-track position in Climate modelling. The tenure-track professor is expected to take a leading role in modelling of climate and the Earth System at FMI. FMI is currently involved in the modelling work using EC-Earth model. FMI is participating in the Coupled Model Intercomparison Project 6 (CMIP6).

Apply job

Hallintojuristi

Ilmatieteen laitoksella on haettavana hallintojuristin virka 1.1.2018 lukien.

Virka on viraston yhteinen ja se on sijoitettu Hallinto–tulosalueelle. Ilmatieteen laitoksen hallinto vastaa laitoksen talous-, henkilöstö- ja yleishallintopalveluista. Näiden lisäksi Ilmatieteen laitoksen hallinto tukee johdon ja esikunnan toimintaedellytyksiä sekä vastaa laitoksen toiminnasta ja yhteyksistä sitä ohjaaviin ja valvoviin organisaatioihin. Hallinnosta koordinoidaan myös laitoksen hankintoja. Ilmatieteen laitoksen kirjaamo sijaitsee hallinnossa.

Tarjoamme kehittämisorientoituneelle juristille työn innovatiivisessa tutkimuslaitoksessa, joka tuottaa palveluita yhteiskunnan sujuvan arjen ja varautumisen turvaamiseksi.

Hallintojuristin tehtäviin sisältyy viraston hallinnollisten käytäntöjen sekä päätöksentekoprosessien oikeudellinen ohjeistus, neuvonta ja tukeminen. Näiden lisäksi tehtäviin sisältyy yleishallintoon liittyviä oikeudellisia selvitystehtäviä ja oikeudellisten palveluiden tuottamista virastolle hallinto-oikeudellisissa ja yleisjuridisissa kysymyksissä.

Apply job

Suunnittelija, havaintoasemien ylläpito

Ilmatieteen laitoksen Havaintopalvelut -yksikkö tuottaa maanlaajuisesti sää-, tutka-, lentosää- ja merihavaintoja laitoksen palveluiden ja tutkimuksen käyttöön. Havaintopalvelut-yksikkö hakee Sodankylään suunnittelijaa havaintoverkon ylläpito- ja kehitystehtäviin. Haettavan henkilön tehtävä sisältää laitoksen automaattisten sää- ja muiden havaintoasemien ylläpito- ja kehitystehtäviä maan pohjoisosassa. Lisäksi tehtävään voidaan sisällyttää uusien havaintomenetelmien kehittämistä yhteistyössä laitoksen tutkimuksen ja muiden sidosryhmien kanssa.

Työ sisältää paljon kenttätyötä ja matkustamista Pohjois-Suomen alueella. Laitos tarjoaa mahdollisuutta osallistua myös kansainvälisiin kehityshankkeisiin. Tehtävänkuvaa ja roolia voidaan kehittää hakijan osaamisen ja mielenkiinnon mukaan.

Apply job

Free-form applications

We use free-form applications sometimes in shorter fixed-term jobs and vacancies. You can send your free-form application by email to avoinhakemus(at)fmi.fi. When you have left your application you will be contacted during next three weeks if we have suitable work for you. An application will be stored three months when it has received. 

Data protection description for the register

Check vacancies Valtiolle.fi