CV Natalia Korhonen (née Pimenoff)

Title Research Scientist

Contact natalia.korhonen@fmi.fi

Postal address Finnish Meteorological Institute (FMI), P.O. Box 503, FI-00101 Helsinki

Street address Finnish Meteorological Institute (FMI) Erik Palmenin aukio 1, FI-00560 Helsinki

Fields of expertise

  • Climate change

University and other degrees

  • M.Sc in meteorology, University of Helsinki, 2005

List of publications

Nuottokari J., Venäläinen A., Pimenoff N. 2012. Developing the capacity of Central Asian national planning agencies to model climate impact scenarios and develop adaptation strategies. In: Griffiths, J., Rowlands, C., Witthaus, M., Lucio, F. and Avellan, T. (eds.) Climate ExChange. WMO, ISBN 978-0-9568561-3-5, Tudor Rose. p. 83-84.

Gregow H, Ruosteenoja K, Pimenoff N, Jylhä K. 2012. Changes in the mean and extreme geostrophic wind speeds in Northern Europe until 2100 based on nine global climate models International Journal of Climatology, 32, 12, 1834–1846.

Pimenoff N, Venäläinen A, Järvinen H. 2012. Climate and Sea Level Scenarios for Olkiluoto for the Next 10,000 Years. Posiva Report 2012-26.

Pimenoff, N., Venäläinen, A. & Järvinen, H. Climate scenarios for Olkiluoto on a Time-Scale of 100,000 Years. Posiva Working Report 2011-01.

Venäläinen A, Johansson M, Kersalo J, Gregow H, Jylhä K, Ruosteenoja K, Neitiniemi-Upola L, Tietäväinen H, Pimenoff N. Pääkaupunginseudun ilmastotietoja ja -skenaarioita. Teoksessa: Pääkaupunkiseudun ilmasto muuttuu. Sopeutumisstrategian taustaselvityksiä. HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut, HSY:n julkaisuja 3/2010, s. 12-35. ISBN (nid.) 978-952-6604-04-6, ISBN (pdf) 978-952-6604-05-3.

Pimenoff N., Venäläinen A., Pilli- Sihvola K., Tuomenvirta H., Järvinen H., Ruosteenoja K., Haapala J., Räisänen J. Epälineaariset ja äärimmäiset ilmaston muutokset. Tulevaisuusselonteon taustaselvitys. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2008, 57 s. http://www.vnk.fi/julkaisut/julkaisusarja/julkaisu/fi.jsp?oid=236269.